Làm thế nào để rời khỏi một nhóm trong Viber

Nền tảng thoại qua IP (VoIP) và nhắn tin tức thì Viber – là một ứng dụng trò chuyện phổ biến trên toàn thế giới nhờ các tính năng nổi bật bao gồm “Trò chơi Viber” và bảo mật nhắn tin nâng cao. Nó cho phép trò chuyện nhóm với tối đa 250 thành viên. Tin nhắn được giữ kín với các bên thứ ba và ngay cả chính Viber.

Làm thế nào để rời khỏi một nhóm trong Viber

Nếu bạn là thành viên của nhóm trò chuyện mà bạn muốn rời khỏi, bài viết của chúng tôi giải thích quy trình.

Cũng như giải thích cách rời khỏi nhóm qua các hệ điều hành khác nhau, Câu hỏi thường gặp của chúng tôi bao gồm cách đóng nhóm với tư cách quản trị viên nhóm.

Làm thế nào để rời khỏi một nhóm Viber?

Nếu bạn không muốn tham gia nhóm Viber nữa, bạn có tùy chọn rời khỏi và xóa nhóm đó khỏi danh sách trò chuyện của mình. Khi bạn đã rời khỏi nhóm, điều đó không ảnh hưởng đến nhóm theo bất kỳ cách nào và sẽ vẫn khả dụng với các thành viên còn lại trong nhóm.

Nếu một lúc nào đó bạn thay đổi ý định và muốn quay lại nhóm, quản trị viên sẽ cần thêm lại bạn. Sau khi tham gia lại, bạn sẽ không được bảo mật với bất kỳ tin nhắn nào được gửi trước khi bạn tham gia – kể cả những tin nhắn được gửi khi bạn là thành viên của nhóm.

Để rời khỏi một nhóm, bạn chỉ cần chọn nhóm mà bạn muốn rời khỏi, điều hướng đến thông tin trò chuyện của nhóm đó, sau đó chọn “Rời khỏi và xóa”. Tiếp tục đọc các bước về cách thực hiện chính xác việc này từ điện thoại di động hoặc máy tính để bàn của bạn.

Rời khỏi một Nhóm Viber qua Android

 1. Khởi chạy ứng dụng “Viber”.
 2. Chọn tùy chọn “Trò chuyện”.
 3. Nhấp vào nhóm bạn muốn rời khỏi.
 4. Nhấp vào “Thông tin”, “Thông tin trò chuyện”.
 5. Chọn “Rời khỏi và xóa”.
 6. Xác nhận bạn muốn rời khỏi và xóa cuộc trò chuyện nhóm.

Hoặc là:

 1. Chọn tùy chọn “Trò chuyện”.
 2. Nhấn và giữ nhóm bạn muốn rời khỏi.
 3. Nhấp vào “Xóa”.
 4. Xác nhận bạn muốn “Rời khỏi và xóa” nhóm đó.

Rời khỏi một Nhóm Viber qua iOS

 1. Khởi chạy ứng dụng “Viber”.
 2. Chọn tùy chọn “Trò chuyện”.
 3. Nhấp vào nhóm bạn muốn rời khỏi.
 4. Ở đầu màn hình, nhấp vào tên nhóm.
 5. Nhấp vào “Thông tin” sau đó nhấp vào “Thông tin trò chuyện”.
 6. Chọn “Rời khỏi và xóa”.
 7. Xác nhận bạn muốn rời khỏi và xóa cuộc trò chuyện nhóm.

Hoặc là:

 1. Chọn tùy chọn “Trò chuyện”.
 2. Vuốt sang trái trên nhóm bạn muốn rời khỏi.
 3. Nhấp vào “Xóa”.
 4. Xác nhận bạn muốn “Rời khỏi và xóa” nhóm đó.

Rời khỏi Nhóm Viber qua Windows 10

 1. Khởi chạy ứng dụng “Viber”.
 2. Nhấp vào nhóm bạn muốn rời khỏi.
 3. Chọn biểu tượng “Thông tin”.
 4. Ở cuối màn hình, nhấp vào tùy chọn “Rời khỏi và xóa”.
 5. Sau đó, xác nhận rằng bạn muốn “Rời khỏi và xóa” nhóm này.

Hoặc là:

 1. Tìm nhóm bạn muốn rời khỏi.
 2. Nhấp chuột phải vào nó.
 3. Chọn “Rời khỏi và xóa”.
 4. Sau đó, xác nhận rằng bạn muốn “Rời khỏi và xóa” nhóm này.

Rời khỏi Nhóm Viber qua macOS

 1. Khởi chạy ứng dụng “Viber”.
 2. Nhấp vào nhóm bạn muốn rời khỏi.
 3. Chọn biểu tượng “Thông tin”.
 4. Ở cuối màn hình, nhấp vào tùy chọn “Rời khỏi và xóa”.
 5. Sau đó, xác nhận rằng bạn muốn “Rời khỏi và xóa” nhóm này.

Hoặc là:

 1. Tìm nhóm bạn muốn rời khỏi.
 2. Nhấp chuột phải vào nó.
 3. Chọn “Rời khỏi và xóa”.
 4. Sau đó, xác nhận rằng bạn muốn “Rời khỏi và xóa” nhóm này.

Rời khỏi một Nhóm Viber qua Linux

 1. Khởi chạy ứng dụng “Viber”.
 2. Nhấp vào nhóm bạn muốn rời khỏi.
 3. Chọn biểu tượng “Thông tin”.
 4. Ở cuối màn hình, nhấp vào tùy chọn “Rời khỏi và xóa”.
 5. Sau đó, xác nhận rằng bạn muốn “Rời khỏi và xóa” nhóm này.

Hoặc là:

 1. Tìm nhóm bạn muốn rời khỏi.
 2. Nhấp chuột phải vào nó.
 3. Chọn “Rời khỏi và xóa”.
 4. Sau đó, xác nhận rằng bạn muốn “Rời khỏi và xóa” nhóm này.

Câu hỏi thường gặp bổ sung

Làm cách nào để xóa bản thân với tư cách là quản trị viên nhóm Viber?

Việc tự xóa khỏi nhóm mà bạn là quản trị viên tuân theo quy trình tự xóa giống như thành viên không phải là quản trị viên. Để thực hiện việc này từ Android:

1. Khởi chạy ứng dụng “Viber”.

2. Chọn tùy chọn “Trò chuyện”.

3. Nhấp vào nhóm bạn muốn rời khỏi.

4. Nhấp vào “Thông tin” sau đó nhấp vào “Thông tin trò chuyện”.

5. Chọn “Rời khỏi và xóa.”

6. Xác nhận bạn muốn rời khỏi và xóa cuộc trò chuyện nhóm.

Để xóa chính bạn khỏi một nhóm qua iPhone:

1. Khởi chạy ứng dụng “Viber”.

2. Chọn tùy chọn “Trò chuyện”.

3. Nhấp vào nhóm bạn muốn rời khỏi.

4. Ở đầu màn hình, nhấp vào tên nhóm.

5. Nhấp vào “Thông tin” sau đó nhấp vào “Thông tin trò chuyện”.

6. Chọn “Rời khỏi và xóa.”

7. Xác nhận bạn muốn rời khỏi và xóa cuộc trò chuyện nhóm.

Để xóa chính bạn khỏi một nhóm qua máy tính để bàn:

1. Khởi chạy ứng dụng “Viber”.

2. Nhấp vào nhóm bạn muốn rời khỏi.

3. Chọn biểu tượng “Thông tin”.

4. Ở cuối màn hình, nhấp vào tùy chọn “Rời khỏi và xóa”.

5. Sau đó xác nhận rằng bạn muốn “Rời khỏi và xóa” nhóm này.

Nó sẽ thông báo cho nhóm Viber khi tôi rời đi?

Không có tin nhắn tự động nào được hiển thị trong cuộc trò chuyện nhóm sau khi ai đó rời khỏi tin nhắn đó. Tuy nhiên, các thành viên khác trong nhóm có thể nhận thấy rằng tên và ảnh hồ sơ của bạn không còn xuất hiện trong danh sách những người tham gia nhóm.

Làm thế nào để đóng một cuộc trò chuyện nhóm?

Để đóng cuộc trò chuyện nhóm với tư cách quản trị viên:

1. Xóa tất cả các thành viên trong nhóm

2. Xóa tất cả quản trị viên

3. Sau đó rời khỏi và xóa cuộc trò chuyện nhóm

Để xóa tất cả thành viên nhóm qua Android:

1. Khởi chạy ứng dụng “Viber”.

2. Nhấp vào “Trò chuyện”.

3. Chọn nhóm bạn muốn đóng.

4. Nhấp vào biểu tượng “Thông tin” từ menu ba chấm.

5. Chọn “Thông tin trò chuyện”.

6. Bên dưới “Người tham gia”, hãy nhấp vào một thành viên để xóa họ.

7. Chọn “Xóa khỏi cuộc trò chuyện”.

8. Lặp lại các bước 6 & 7 cho đến khi tất cả các thành viên bị xóa.

Để xóa tất cả thành viên nhóm qua iOS:

1. Khởi chạy ứng dụng “Viber”.

2. Nhấp vào “Trò chuyện”.

3. Chọn nhóm bạn muốn đóng.

4. Ở đầu màn hình, nhấp vào tên của nhóm.

5. Bên dưới “Người tham gia”, hãy nhấp vào một thành viên để xóa họ.

6. Chọn “Xóa khỏi cuộc trò chuyện”.

7. Lặp lại các bước 5 & 6 cho đến khi tất cả các thành viên bị loại bỏ.

Để xóa tất cả thành viên nhóm qua máy tính để bàn:

1. Khởi chạy ứng dụng “Viber”.

2. Chọn nhóm bạn muốn đóng.

3. Nhấp vào biểu tượng “Thông tin”.

4. Chọn “Người tham gia”.

5. Nhấp vào dấu “x” bên cạnh tên của thành viên để xóa.

6. Chọn “Xóa” khỏi trò chuyện.

7. Lặp lại các bước 5 & 6 cho đến khi tất cả các thành viên trong nhóm bị xóa.

Xóa quản trị viên nhóm khỏi cuộc trò chuyện nhóm

Để xóa tất cả quản trị viên nhóm qua Android:

1. Khởi chạy ứng dụng “Viber”.

2. Nhấp vào “Trò chuyện”.

3. Chọn nhóm bạn muốn xóa thành viên quản trị viên.

4. Nhấp vào biểu tượng “Thông tin” từ menu ba chấm.

5. Chọn “Thông tin trò chuyện”.

6. Bên dưới “Người tham gia”, hãy chọn quản trị viên bạn muốn xóa.

7. Nhấp vào “Xóa khỏi trò chuyện”.

8. Lặp lại bước 5 & 6 cho đến khi tất cả thành viên quản trị viên bị xóa.

Để xóa tất cả quản trị viên nhóm qua iOS:

1. Khởi chạy ứng dụng “Viber”.

2. Nhấp vào “Trò chuyện”.

3. Chọn nhóm bạn muốn xóa thành viên quản trị viên.

4. Từ đầu màn hình, nhấp vào tên nhóm.

5. Bên dưới “Người tham gia”, hãy chọn quản trị viên bạn muốn xóa.

6. Nhấp vào “Xóa khỏi trò chuyện”.

7. Lặp lại các bước 5 & 6 cho đến khi tất cả các thành viên quản trị viên bị xóa.

Để xóa tất cả quản trị viên nhóm qua máy tính để bàn:

1. Khởi chạy ứng dụng “Viber”.

2. Chọn nhóm bạn muốn xóa thành viên quản trị viên.

3. Nhấp vào biểu tượng “Thông tin”.

4. Chọn “Người tham gia”.

5. Nhấp chuột phải vào thành viên quản trị để xóa chúng.

6. Chọn “Xóa khỏi cuộc trò chuyện”.

7. Lặp lại các bước 5 & 6 cho đến khi tất cả các thành viên quản trị viên bị xóa.

Rời khỏi và xóa cuộc trò chuyện nhóm

Để thoát và xóa trò chuyện qua Android:

1. Khởi chạy ứng dụng “Viber”.

2. Chọn tùy chọn “Trò chuyện”.

3. Nhấp vào nhóm bạn muốn rời khỏi.

4. Nhấp vào “Thông tin”, “Thông tin trò chuyện”.

5. Chọn “Rời khỏi và xóa.”

6. Xác nhận bạn muốn rời khỏi và xóa cuộc trò chuyện nhóm.

Để thoát và xóa trò chuyện qua iOS:

1. Khởi chạy ứng dụng “Viber”.

2. Chọn tùy chọn “Trò chuyện”.

3. Nhấp vào nhóm bạn muốn rời khỏi.

4. Ở đầu màn hình, nhấp vào tên nhóm.

5. Nhấp vào “Thông tin”, “Thông tin trò chuyện”.

6. Chọn “Rời khỏi và xóa.”

7. Xác nhận bạn muốn rời khỏi và xóa cuộc trò chuyện nhóm.

Để thoát và xóa trò chuyện qua máy tính để bàn:

1. Khởi chạy ứng dụng “Viber”.

2. Nhấp vào nhóm bạn muốn rời khỏi.

3. Chọn biểu tượng “Thông tin”.

4. Ở cuối màn hình, nhấp vào tùy chọn “Rời khỏi và xóa”.

5. Sau đó xác nhận rằng bạn muốn “Rời khỏi và xóa” nhóm này.

Một phần các cách từ cuộc trò chuyện nhóm Viber

Mã hóa end-to-end cho nhắn tin của Viber khiến nó trở thành một trong những ứng dụng nhắn tin tốt nhất trên thế giới – khả dụng trên thiết bị di động và máy tính để bàn. Tính năng nhắn tin riêng tư và các tính năng thú vị khác bao gồm “Trò chơi Viber” đã thu hút hơn 1,1 tỷ người dùng. Nó cho phép các thành viên trong nhóm tự xóa mình khỏi nhóm trò chuyện bất cứ lúc nào một cách kín đáo.

Bây giờ bạn đã biết cách rời khỏi nhóm và đóng nhóm với tư cách quản trị viên, bạn đã rời khỏi nhóm mà bạn muốn tham gia lại chưa? Nếu vậy, tại sao bạn muốn tham gia lại? Chúng tôi muốn biết về các cuộc trò chuyện nhóm thú vị nhất mà bạn là thành viên – hãy cho chúng tôi biết trong phần nhận xét bên dưới.

About admin

Check Also

Nổi bật với những ý tưởng bìa nổi bật Instagram độc đáo này

Đó là năm 2022, vì vậy có lẽ không phải là tin tức đối với …

Leave a Reply

 • https://truthandidentity.com/sitemap.txt
 • https://ullica.ru/sitemap.txt
 • https://apukakvilaga.hu/sitemap.txt
 • https://hagiudvar.hu/sitemap.txt
 • https://koronamako.hu/sitemap.txt
 • https://petrezselyemfarm.hu/sitemap.txt
 • https://profop.top/sitemap.txt
 • https://budart.top/sitemap.txt
 • https://jobding.club/sitemap.txt
 • https://kpk-coin.top/sitemap.txt
 • https://plekhov.top/sitemap.txt
 • https://zhitlobud.top/sitemap.txt
 • https://budpro.top/sitemap.txt
 • https://mytheme.top/sitemap.txt
 • http://memorya.org/sitemap/sitemap_gkfqo.txt
 • http://memorya.org/sitemap/sitemap_upeqq.txt
 • http://memorya.org/sitemap/sitemap_uneqp.txt
 • http://memorya.org/sitemap/sitemap_pmeqi.txt
 • http://memorya.org/sitemap/sitemap_unfqi.txt
 • http://memorya.org/sitemap/sitemap_omeqi.txt
 • http://memorya.org/sitemap/sitemap_nmpqi.txt
 • http://memorya.org/sitemap/sitemap_qmeqi.txt
 • http://memorya.org/sitemap/sitemap_imfqi.txt
 • http://memorya.org/sitemap/sitemap_upkqi.txt
 • https://99bigstore.com/sitemap/sitemap_gkfqo.txt
 • https://99bigstore.com/sitemap/sitemap_upeqq.txt
 • https://99bigstore.com/sitemap/sitemap_uneqp.txt
 • https://99bigstore.com/sitemap/sitemap_pmeqi.txt
 • https://99bigstore.com/sitemap/sitemap_unfqi.txt
 • https://99bigstore.com/sitemap/sitemap_omeqi.txt
 • https://99bigstore.com/sitemap/sitemap_nmpqi.txt
 • https://99bigstore.com/sitemap/sitemap_qmeqi.txt
 • https://99bigstore.com/sitemap/sitemap_imfqi.txt
 • https://99bigstore.com/sitemap/sitemap_upkqi.txt
 • https://safariplanet.co
 • https://safariplanet.org
 • http://safenaat.com
 • https://sahanaahmed.com
 • https://sahelnalk.com
 • https://saint-romain-les-atheux.fr
 • http://saints.org
 • http://saisystemintegration.in
 • http://sakaivn.com
 • https://salam-day.com
 • http://sales.hyleetraining.com
 • https://salik-group.com
 • https://salonbeauregard.ch
 • http://salondemo.mycrm.ge
 • http://saltlake.kpcph.com
 • https://salviasuites.gr
 • https://salwa-ibrahim-stress-free-living.com
 • https://samacharcafe.com
 • https://samallenportfolio.co.uk
 • http://samwilsonfilm.com
 • https://sanaanow.com
 • https://sandawanaspa.co.za
 • https://san-diegopost.com
 • https://san-diegotechpost.com
 • http://sandramoncada.com.co
 • https://sandrotourmendoza.com
 • https://sandyfootprints.co.uk
 • http://sangamprints.com
 • https://sangbadsaptah.com
 • https://sanitiseireland.ie
 • https://sankhlakulfi.com
 • https://santanasoft2.site
 • https://sapcs.eu
 • https://sapokone.mydome.jp
 • http://saqibbashir.com
 • https://sarahbeemarketing.com
 • http://sarakramer.info
 • http://sarkarijobhit.com
 • https://sarling.com
 • https://saskatoonrvrentals.ca
 • https://satanpharma.com
 • https://sathyashenoy.com
 • https://saudavelefeliz.com
 • https://sauvedesigns.com
 • https://savenishabd.com
 • https://savetheearth.nu
 • https://savici.in
 • http://savvyinsured.com
 • http://sayedadnan.com
 • https://scg-re.ga
 • https://schat3.nl
 • https://schlossvollrads.com
 • https://schmelzgut.com
 • http://schonfeld.org.uk
 • https://schoolparking.org.uk
 • https://schooner.org
 • http://scootconsult.com
 • https://scope.ro
 • https://scottpagedesign.com
 • https://sdcdrywall.thenewdigitalagency.com
 • http://sdfood.co.jp
 • https://sdg-csr.kz
 • https://sdiocnz.org
 • https://searchengineopt.com
 • https://searchfromname.com
 • https://seasonshd.com
 • https://seasonsofmomhood.com
 • https://seaspimex.com.vn
 • https://seblsupplies.com
 • https://secondhandsweepers.com.au
 • https://secretnuclearbunker.com
 • https://sectorx.org.kz
 • https://seewind-ferienwohnungen.de
 • https://segundaopinion.com.co
 • https://seifacademy.nl
 • https://selectrealestate.co.uk
 • https://semsea-wellness.be
 • https://seniklogisticsllc.com
 • https://seniorcitizenfun.com
 • https://seniorcoastalliving.com
 • https://seotools.name
 • https://serbiawealth.info
 • http://serdar-naehmaschinen.de
 • https://serenoa.co.uk
 • http://seresna.es
 • https://sergiofajardo.co
 • https://serti.es
 • https://server0415.guardianhost.com
 • http://setagaya-boxinggym.com
 • https://setantafitness.com
 • https://sfew768.org
 • https://shahed.news
 • https://shahidhasan.com
 • http://shahzadpumps.com
 • http://shakerhospital.com
 • https://shannajean.com
 • https://shannonjamesmedium.com
 • http://shantijoseph.com
 • https://share-community.jp
 • https://sharemienphi.net