Hình dán câu chuyện Instagram “Thêm của bạn” (Cách sử dụng + Nhận + Ý tưởng sáng tạo)

Giả sử bạn đã bắt đầu một Chủ đề.

Bạn kiểm tra Câu chuyện của ai đó.

Bạn có thể chia sẻ lại Câu chuyện của họ trong Câu chuyện của bạn không?

Hiện tại, rất tiếc là không có nút chia sẻ lại.

Hy vọng rằng Instagram sẽ sớm thêm tính năng mới này, vì nó sẽ rất hữu ích!

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thực sự muốn chia sẻ lại Câu chuyện trên Insta của ai đó trong Câu chuyện của bạn?

Bạn có 2 lựa chọn:

  1. Khi bạn chia sẻ hình dán “Thêm của bạn”, hãy yêu cầu những người theo dõi bạn gắn thẻ bạn trong Câu chuyện của họ.

Như thế này:

About admin

Check Also

Cách sử dụng TikTok để tăng lưu lượng truy cập vào trang web của bạn

Nó chính thức: TikTok không còn là một ứng dụng hát nhép dành cho thanh …

Leave a Reply